Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Behalve persoonlijke budgetcoaching die bij u thuis plaatsvind, kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid tot e-coaching.

Er zijn diverse voordelen van e-coaching te noemen:

  • communicatie vindt plaats op een moment dat u er de tijd, ruimte, rust en energie voor heeft en het contact kan vanuit een vertrouwde omgeving plaatsvinden
  • er is sprake van een zekere mate van anonimiteit wat het eenvoudiger maakt om over eventuele schaamte of terughoudendheid heen te stappen en juist door die anonimiteit ontstaat er meer openheid
  • vragen en antwoorden worden beter overdacht en kunnen op een later moment teruggelezen worden

Werkwijze e-coaching

  1. De werkwijze bij e-coaching is gelijk aan de werkwijze bij een persoonlijk contact. Zie werkwijze.
  2. De cliënt benadert per e-mail/telefoon de budgetcoach en legt uit waarom hij/zij budgetcoaching wenst.
  3. De budgetcoach bevestigt de ontvangst van de e-mail en verduidelijkt het e-coachingstraject.
  4. Bekeken wordt hoe lang het e-coachingstraject zal gaan duren en welke kosten dat met zich brengt.