Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

De schuldenproblematiek is een groeiend probleem in Nederland. Bedrijven en instanties worden steeds vaker geconfronteerd met schuldenaren die hun rekeningen niet meer kunnen/willen betalen. In het huidige politieke-  en economische klimaat is de verwachting dat deze problemen in de toekomst alleen maar zullen toenemen. Budgetcoaching Amersfoort kan u daarin een helpende hand bieden. 

Een budgetcoach van Budgetcoaching Amersfoort kan uw relatie begeleiden naar een financieel gezonde(re) toekomst. Wij maken een uitgebreide inventarisatie van de huidige situatie, hierin wordt gekeken waar bespaard kan worden en hoe eventueel extra inkomen gegenereerd kan worden. Daarna wordt een plan van aanpak en een uitgebreid budgetplan opgesteld. Client heeft dan een grondig inzicht gekregen in de inkomsten en uitgaven en leert te budgetteren. Het budgetteringstraject en de nazorg zijn afhankelijk van de wensen/mogelijkheden van de klant. Wij bieden maatwerk.

Wat levert U dit op? 

De winst voor uw relatie is duidelijk. Hij/zij heeft een beter inzicht gekregen in de financiële huishouding en is zich beter bewust van zijn/haar uitgavenpatroon. Hierdoor zal een stabieler financieel beleid gevoerd worden. De winst voor uw onderneming/instantie is dat u een beter betalende debiteur krijgt. U wordt minder geconfronteerd met betalingsachterstanden en de kosten voor incasso of erger zullen aanzienlijk dalen. Ook in het kader van maatschappelijk ondernemen en de steeds verder toenemende zorgplicht voor uw klanten kan het interessant zijn een budgetcoach in te schakelen.

Wij geloven in een preventieve aanpak, U ook? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor een orienterend gesprek!