Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Het traject van budgetcoaching bestaat uit 3 fases. 

De eerste fase staat in het teken van de intake. Tijdens dit gesprek spreken we uitgebreid met elkaar over onder andere:

  • wat u verwacht van een budgetcoach
  • waarom u een budgetcoach wilt inschakelen
  • wat de oorzaken zijn van de financiële problemen
  • hoe een budgetcoachingstraject eruitziet
  • de voorwaarden van de dienstverlening

Indien u besluit gebruik te maken van de diensten van Budgetcoaching Amersfoort gaan we door met de coachingsfase. Hierin maken wij een overzicht van de inkomsten en uitgaven, inventariseren de eventuele schulden, kijken of er extra inkomsten gegenereerd kunnen worden of waar we kunnen besparen. Indien van toepassing kunnen we (hernieuwde) afspraken maken met schuldeisers om betalingsregelingen te treffen. Tevens leert u om te gaan met uw nieuwe maandbudget en krijgt u tips om u aan het budget te houden.

De laatste fase is de evaluatie. Hierin kijken we of het lukt om rond te komen van het budget, of er aanpassingen noodzakelijk zijn of dat er andere problemen zijn. Uiteraard is het altijd mogelijk om tussentijds contact met ons op te nemen.